Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία μιας online πλατφόρμας η οποία θα απευθύνεται σε μικρές ή/και νέες επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς Τουρισμού, Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών και θα τους παρέχει ψηφιακά εργαλεία, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και δυνατότητες ηλεκτρονικής διασύνδεσης με επαγγελματίες του οικονομικού τομέα (οικονομολόγους, λογιστές, φοροτεχνικούς κτλ).

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Ψηφιακά εργαλεία

Έκδοση παραστατικών πωλήσεων

Ψηφιοποίηση παραστατικών αγορών και δαπανών

Παρακολούθηση των εσόδων και των εξόδων τους

Παρακολούθηση ταμείου

Αναζήτηση εξειδικευμένων συνεργατών

Τα βασικά αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου θα είναι:

  • Να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα, η οποία θα αποτελέσει το έναυσμα για την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από μικρές επιχειρήσεις και φορείς των τομέων Τ.Π.Δ.Β..
  • Να δοθούν νέα online εργαλεία σε μικρές εταιρείες για να διατηρούν οργανωμένα τα έσοδα και τα έξοδά τους, να παράγουν τα απαραίτητα παραστατικά αλλά και αναφορές για να παρακολουθούν την απόδοσή τους, να μειώσουν το κόστος τους αλλά και να κερδίσουν ένα πραγματικό συνεργάτη που δεν θα αναλώνεται σε απλή καταγραφή στοιχείων αλλά θα έχει άμεση πληροφόρηση για κάθε λογιστική – οικονομική κίνηση.
  • Να ψηφιοποιηθεί το σύνολο των παραστατικών που διακινεί η επιχείρηση και σταδιακά να απεξαρτηθεί από το χαρτί.
  • Να είναι δυνατή η επιλογή από μια εταιρεία του κατάλληλου συνεργάτη – επαγγελματία με διαφάνεια και πολλαπλά κριτήρια, μέσω της λειτουργίας του online marketplace.
  • Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να ευνοούνται οι συνέργειες και να αναπτυχθούν το networking και το clustering μεταξύ των εταιρειών που ανήκουν στον τομέα των Τ.Π.Δ.Β. και η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ τους

Φορείς Υλοποίησης

DataScouting

Η DataScouting είναι εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού και τεχνολογικών υπηρεσιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών με εξειδίκευση στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων για παρακολούθηση μέσων μαζικής ενημέρωσης και διαχείριση/ανάλυση πληροφορίας σε βιβλιοθήκες και αρχεία.

Σιούκας Μιχάλης & Συνεργάτες

Η εταιρία ‘’Σιούκας Μιχάλης & Συνεργάτες’’ έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή φοροτεχνικών-λογιστικών υπηρεσιών και σταδιακά επεκτείνεται στην ευρύτερη συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων στους τομείς των χρηματοοικονομικών, των οικονομοτεχνικών μελετών και της πληροφορικής.